Over HealthQi

 
HealthQi - praktijk voor Oosterse geneeswijzen is op 31 maart 2012 geopend in Emmeloord en is gevestigd in het bedrijfsverzamelgebouw aan de Randweg 25A te Emmeloord. HealthQi (spreek uit als Health-chi) staat alleen al in de naam symbool voor de integratie tussen Westerse (Health) en Oosterse geneeswijzen (Qi). Qi betekent letterlijk adem, lucht of gas en staat voor de levensenergie die in ieder levend organisme zit. Qi is het onderliggende principe in de traditionele Chinese geneeskunde, maar ook voor diverse Oosterse gevechtssporten. Bij HealthQi richten we ons dus op de gezondheid door Oosterse geneeswijzen in te zetten, in combinatie met de kennis en ervaring over de Westerse geneeswijzen.

Over Marcus Wijnalda
HealthQi wordt gerund door Marcus Wijnalda. Marcus is al van jongs af vertrouwd met complementaire, waaronder Oosterse geneeswijzen doordat zijn ouders gedurende drie decennia een praktijk voor natuurgeneeswijzen hebben gehad, waar ook shiatsu-therapie werd ingezet. In zijn twintiger jaren heeft hij eerst de cursus sportmassage en shiatsu-massage gevolgd en met succes afgerond. Daarna heeft hij de opleiding shiatsu-therapie (op HBO-niveau) gevolgd en nog voordat hij deze opleiding had afgerond begon hij zich ook te interesseren voor acupunctuur en is de acupunctuuropleiding (HBO-niveau) begonnen. Zowel shiatsu-therapie als acupunctuur heeft hij in 2004 met succes afgerond.
Toch was Marcus' honger naar kennis op dat moment nog niet gestild en heeft hij besloten een reguliere studie te gaan volgen met raakvlakken op het gebied van geneeskunde. Daarom is hij toen begonnen met de studie Medische Biologie en sinds 31 augustus 2012 draagt hij de titel Master of Science in Biomedical Sciences.
Eind 2011 is hij begonnen met de oprichting van zijn eigen praktijk: HealthQi - Praktijk voor Oosterse geneeswijzen, waarvan de deuren op 31 maart 2012 geopend zijn. Om doorlopend de kennis te vergroten en de kwaliteit te verhogen volgt Marcus jaarlijks meerdere bijscholingen die zowel gericht zijn op acupunctuur, shiatsu-therapie en Westerse geneeswijzen.  

Missie en visie:
HealthQi richt zich op twee groepen, waarbij acupunctuur en shiatsu-therapie worden ingezet om de algehele gezondheid en het welzijnsgevoel te verbeteren. De twee groepen waar HealthQi zich op richt zijn:

• Particulieren
• Bedrijven


Voor particulieren en bedrijven richt HealthQi zich op het voorkomen en verhelpen van gezondheidsproblemen met behulp van Oosterse geneeswijzen. Daarnaast willen wij graag inzicht verschaffen in de eigen gezondheid en een vorm van ontspanning bieden, waardoor de algehele gezondheid zal verbeteren.

De visie van HealthQi is enerzijds dat Oosterse en Westerse geneeswijzen verder met elkaar moeten worden verenigd. Hierdoor kan de gezondheid van de mens aanzienlijk worden verbeterd omdat er zowel preventief (Oosterse geneeswijzen) als reactief (Westerse geneeswijzen) behandeld kan worden. Hierdoor zouden de totale ziektekosten teruggedrongen en de wachtlijsten voor behandeling verkort kunnen worden. Immers, door preventief te handelen hoeven er minder medicijnen voorgeschreven worden en kunnen dure, tijdrovende behandelingen voorkomen worden.
Daarnaast wordt er momenteel vooral in de "eigen tijd" aan de gezondheid gewerkt. Bij HealthQi zijn we ervan overtuigd dat dit ook te combineren valt met werk. Door preventieve behandelingen aan te bieden bij bedrijven kan het ziekteverzuim worden teruggedrongen, waardoor de productiviteit toeneemt en de ziektekosten lager worden.
Marcus Wijnalda, eigenaar van HealthQi
Marcus Wijnalda, eigenaar van HealthQi.